Obaveštenje

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu stavlja na uvid javnosti  IZVEŠTAJ KOMISIJE po raspisanom konkursu za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučno nastavnu oblast Fizičko vaspitanje, za užu naučno-stručnu oblast Metodika fizičkog vaspitanja, dana 18.05.2018. godine, u trajanju od 15 dana.

Izveštaj Komisije biće oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Škole do 04.06.2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu, u roku oglašavanja Izveštaja, razgledati isti u biblioteci Škole, u vremenu od 9 – 14 časova.