Odluka o promeni cenovnika za korišćenje usluga škole

Donešena je odluka o izmeni i dopuni odluke cenovnika za korišćenje usluga škole. Kompletnu odluku možete pogledatoi na sledećem linku: odluka o izmeni odluke cenovnik usluga skole