Početak predavanja na specijalističkim studijama

U subotu 4.11.2017. god. počinju predavanja na specijalističkim strukovnim studijama. Od 9 sati upoznavanje sa rasporedom i pravilima, a od 10 do 13 sati dr. Tatijana Markovivić će održati predavanje.