Raspisan konkurs za upis

Raspisan konkurs za upis studenata u prvu godinu  studija prvog stepena osnovnih strukovnih studija  u trogodišnjem trajanju u prvom upisnom roku  u školskoj 2017/18.  godini.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati na sledećem linku:

Кonkurs I upisni rok 2017 18