Konkurs za upis studenata na specijalističkim strukovnim studijama II upisni rok

Raspisan je konkurs za upis  studenata na specijalističkim strukovnim studijama na studijski program: Specijalistički program za vaspitača kordinatora za modelovanje integrisanog kurikuluma.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati na sledećem linku: Konkurs za spec stud 2016-17 II upisni rok