Konkurs za upis na specijalističke studije

Raspisan je konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na studijski program: Specijalistički program za vaspitača koordinatora za modelovanje integrisanog kurikuluma u školskoj 2015/16.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati u sledećem dokumentu:

Konkurs za spec stud 2015-16 II rok