Dodatni vanredni – oktobarski ispitni rok

Studenti osnovnih strukovnih studija mogu izvršiti prijavu ispita za dodatni vanredni – oktobarski ispitni rok.

Ispiti će se prijavljivati isključivo na šalteru studentske službe dana 12.10.2015. godine u vremenu od 9-13 časova.

Da bi student mogao da prijavi ispit u dodatnom vanrednom – oktobarskom ispitnom roku, potrebno je da u celosti ( 100%) izmiri školarinu za tekuću školsku godinu.

Ispiti u dodatnom – vanrednom oktobarskom ispitnom roku 2015. godine će se održati od 13.10.2015. godine do 16.10.2015. godine.

Studenti će moći u ovom ispitnom roku da prijave najviše četiri ispita.

Studenti su u obavezi da poštuju vreme predviđeno za prijavu i realizaciju ispita.

Kompletan tekst odluke možete pogledati na linku Odluka o vanrednom ispitnom roku 2015

Raspored ispita u vanrednom roku na linku raspored ispita vanredni rok 2015