Kalendar aktivnosti za školsku 2015/16. godinu

1. NASTAVA

NASTAVA STUDENATA PRVE GODINE U ZIMSKOM SEMESTRU počinje 1. oktobra 2015. i završava se 22. januara 2016. godine

2. UPIS STUDENATA U DRUGU I TREĆU GODINU

Termini sprovođenja upisa su sledeći:

Preliminarna rang lista 19. oktobra

(Studenti podnose prigovor na rang listu)

Konačna rang lista 21. oktobra

Upis studenata 21, 22. i 23. oktobra

NASTAVA STUDENATA DRUGE GODINE počinje 19. oktobra 2015. i završava se 22. januara 2016. godine

NASTAVA STUDENATA TREĆE GODINE počinje 19. oktobra 2015. i završava se 22. januara 2016. godine

NASTAVA STUDENATA U LETNJEM SEMESTRU počinje 22. februara i završava se 31. maja 2016. godine

3. PEDAGOŠKA PRAKSA

U PRVOM SEMSTRU održava se od 07. do 11. decembra 2015. godine

U DRUGOM SEMESTRU održava se od 21. marta do 01. aprila 2016. .godine

U TREĆEM SEMESTRU održava se od 22. februara do 04. marta 2016. godine

U ČETVRTOM SEMESTRU održava se od 09. do 20. maja 2016. godine

U PETOM SEMESTRU održava se od 11. do 22. januara 2016.

4. INTEGRATIVNI PRISTUP PRAKSI

PROJEKTI STUDENATA IZ INTEGRATIVNOG PRISTUPA PRAKSI

od 1. novembra 2015. do 31. maja 2016. godine