Promena u rasporedu ispita Rad sa decom sa razvojnim smetnjama i inkluzivno vaspitanje i obrazovanje

Obaveštavaju se studenti, da će se ispit iz predmeta Rad sa decom sa razvojnim smetnjama i inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u septembarskom ispitnom roku održati, 04. septembra 2015. godine