Završni specijalistički radovi studenata na studijama drugog stepena

Završni specijalistički radovi studenata na studijama drugog stepena dati su na uvid javnosti i nalaze se u biblioteci škole

Na uvid javnosti dati su radovi sledećih studenata:

Dana: 08. 06.2015.godine

  1. Snežane Nikitović, 25/13

Dana: 16. 06.2015.godine

  1. Dragana Đorđevića, 10/12