Распоред одбране завршних радова

Основне студије

Среда,  27. 10. 2021. у 10. 00 часова

Кандидат:

Ирена Станојевић 8/18

Ментор:

др Драгана Драгутиновић, проф. струк. студ.

Чланови комисије:

др Бојана Николић, проф. струк. студ.

др Јелена Вељковић Мекић, проф. струк. студ.

Специјалистичке струковне студије
Мастер струковне студије

Октобар, 2021.

Среда, 27. 10. 2021. у 11. 00  ч.        

Кандидат:

            Јелена Јаначковић, М 17/19

Ментор:

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

др Драгана Драгутиновић, проф. струк.студ.

др Јелена Вељковић Мекић, проф. струк.студ.

          Јелена Јањић, представник ПУ