Распоред одбране завршних радова

Основне студије

 

Мастер струковне студије

Фебруар, 2021

Среда, 03. 02. 2021. u 10,00 часова       

Кандидат:

            Маја Моравчевић, М51/19

Ментор:

др Јелена Вељковић Мекић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

др Бојана Николић, проф.струк.студ.

Јелена Јањић, представник ПУ

 

Понедељак, 08. 02. 2021. u 10,00 часова   

Кандидат:

            Кристина Раденковић, М32/19

Ментор:

др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Бојана Николић, проф.струк.студ.

др Јелена Вељковић Мекић, проф.струк.студ.

Јелена Јањић, представник ПУ

 

Понедељак, 08. 02. 2021. u 11,00 часова         

Кандидат:

            Снежана Никитовић, М8/19

Ментор:

др Драгана Драгутиновић, проф.струк.студ.

Чланови комисије:

            др Бојана Николић, проф.струк.студ.

др Јелена Вељковић Мекић, проф.струк.студ.

Јелена Јањић, представник ПУ