Ранг листа примљених кандидата- мастер струковне студије II рок

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ-РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

1. Маринковић Вања 9,84
2. Весић Наташа 9,12
3. Стефановић Оливера 8,92
4. Николов Јована 8,80
5. Костадиновић Марија 8,40
6. Пејчић Сашка 8,40
7. Танчић Миљана 8,36
8. Иванковић Ивана 8,32
9. Лазаревић Јелена 8,30
10. Ђорђевић Невена 8,26
11. Вукадиновић Снежана 8,03
12. Пајић Оливера 8,02
13. Бузгановић Наташа 7,73
14. Петковић Нада 7,57
15. Илић Бранкица 7,24
16. Голубовић Милица 6,98
17. Моравчевић Маја 6,98
18. Стојановић Невена 6,82

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПРИМЉЕНИ

1. Цветковић Владан 6,58