Продужен рок за пријаву за полагање пријемног испита у 2. уписном року

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис на Основнe струковне студије у другом уписном року у школској 2020/2021. години, на Одсеку Пирот вршиће се онлајн на адреси: http:/pirot.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-pirot и у студентској служби до 25. септембра 2020. године.

Полагање пријемног испита одржаће се 28. септембра 2020. године у 10,00 часова

Провера говорних и музичких способности обавиће се 28. септембра 2020. године од 09,00 часова.

Упис примљених кандидата обавиће се 30. септембра 2020. године од 09,00 до 11,00 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Пирот, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 04,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.