Коначна ранг листа за упис на Мастер струковне студије

Коначну ранг листу можете погледати на линку:  Коначна ранг листа за упис на МСС 2021 22

Упис примљених кандидата обавиће се у четвртак 30. септембра 2021. године у просторијама Одсека Пирот и Одсека Ниш од 8 до 14 часова.

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 04.