Извештај Комисије

Ставља се на увид јавности

Извештај Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звању предавача са 1/2 радног времена за област Страни језик – Француски језик.

Извештај Комисије